Ochrana osobních údajů | Barevný písek

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů 

Dobrý den,
vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro vyřízení objednávky. Přepravní společnosti DPD, se kterou máme smlouvu, poskytujeme vaše jméno, adresu a telefonní číslo. Záznamy uchováváme pro naše účetnictví a reklamaci.
Pokud s tím nesouhlasíte, můžete nyní nově nezaškrtnout políčko souhlasím v posledním kroku objednávky. Po vyřízení objednávky se nám vaše údaje vymažou, prosím proto, abyste si ponechali fakturu pro případnou reklamaci. My už údaje míti nebudeme!
Viz. níže - právní zpracování. Krásný den Vám přejeme! Alice Hlaváčková 

Nakladatelství Malvern Jakub Hlaváček, se sídlem Americká 444/4, Praha 2, IČ 61028100 tímto v souladu s příslušnými právními předpisy (zejm. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “GDPR“) informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů, ke kterému dochází při poskytování našich služeb.

Zpracovávané osobní údaje

Budeme o vás zpracovávat údaje, které nám poskytnete, nebo které zadáte do našeho systému (typicky jméno, příjmení, informace o podnikateli/nepodnikateli, IČO a DIČ u podnikatele, e-mail, adresu, fakturační adresu, doručovací adresu, telefon, e-mail).

Dále budeme zpracovávat informace získané v rámci komunikace s vámi a při dodávání našich produktů - zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu, údaje nutné pro vyřízení reklamace, údaje nutné pro doručení objednávek a údaje pro zasílání našich obchodních sdělení - pokud se zpracováním svých údajů budete souhlasit.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů z naší strany je v prvé řadě vyřízení vaší objednávky a její archivace. Dále pak komunikace s vámi pro ověřování vašich požadavků souvisejících s objednávkou, pro statistické účely a plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy), pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich produktů či informování o změnách a novinkách v našich produktech a službách. Dalším důležitým účelem zpracování osobních údajů je řešení vašich reklamací nebo stížností, či možnost předložení důkazů v případě případného sporu. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve svých počítačových systémech (vč. účetního systému), případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů (zejména osob provádějících doručování a správců webových stránek). 

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy (objednávky), a oprávněné zájmy naší společnosti, zvláště pak zájem na zlepšování našich služeb a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod.).

Právním základem může být váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů,  který nám můžete poskytnout, a který můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést
elektronicky (e-mailem), písmeně, nebo také telefonicky. (viz. kontaktní údaje uvedené níže) 

V případě, že se rozhodnete souhlas se zpracováním osobních údajů neudělit, budou poskytnuté údaje použity a uchovány po nezbytně nutnou dobu až do úplného vyřízení vaší objednávky, které zahrnuje i celkové zaplacení odebraného zboží či služby. Poté budou vaše osobní údaje z našich systému vymazány.

V souvislosti s případným nesouhlasem bychom Vás však chtěli upozornit, že bude z vaší strany nezbytné prokázat zakoupení zboží či služby u naší společnosti (např. fakturou) při uplatnění reklamace na zakoupené produkty, nebo při požadování servisu k zakoupenému zboží, protože nebudeme již schopni dohledat tuto skutečnost v našich záznamech. 

Komu vaše údaje předáváme

Vaše osobní údaje budou v nezbytném rozsahu předány osobám provádějícím pro naši společnost doručování zásilek. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů či webových stránek, dále též ekonomičtí a daňoví poradci. Zpracování údajů bude poté probíhat na odpovědnost těchto osob. 

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte:

1) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje

2) právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, máte právo vědět jaké konkrétní údaje o vás zpracováváme

3) právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů, které o vás zpracováváme

4) právo požadovat výmaz osobních údajů

5) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pokud obdržíme vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud obdržíme vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. 

Ochrana osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření, zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. 

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat na:
tel. čísle: +420602536256

e-mailu: alice@barevnypisek.cz

na adrese: Alice Hlaváčková, Úherce 14, 44001 okres Louny

  OZNAMOVATEL NOVINEK

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím služby Barevný-Písek.cz a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení.

 ODEBÍRAT